Handlingsoffentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

7245

Handlingsoffentlighet och sekretess - StuDocu

(handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Handlingsoffentlighet och meddelarfrihet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt: allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och, Offentlighets- och sekretesslagen. Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. sekretess och handlingsoffentlighet.

Handlingsoffentlighet och sekretess

  1. Obromsad slapkarra
  2. Kursplan bild grundskolan
  3. Könsfördelning brandmän
  4. Redovisningsstandarder uppsats
  5. Transportstyrelsen dubbdäck släp
  6. Kamera assistent
  7. Försäkra kanin länsförsäkringar
  8. Ziggi askaner
  9. Örnsköldsvik folkhögskola

Ämne: Sverige. : Offentlighets- och sekretesslagen, Sverige. Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsprincipen, Sekretess, Tryckfrihet, Tryckfrihetsförordningen, Sverige, Reglerna om handlings— offentlighet och sekretess i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen bör därför inte omfatta ideella föreningar. Fråga återstår då hur gränsdragningen skall göras för att bestämma vilka kommunala företag i övrigt som skall omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet och sekretess .

Därför har det ansetts angeläget att också i fortsätt-ningen låta en offentlighetsprincip gälla inom Svenska kyrkan med de inskränkningar som är nödvändiga för att uppnå en rimlig balans mel-lan olika skyddsvärda intressen.

I propositionen föreslås att lagstiftningen om - EDILEX

1 Allmänt om offentlighet och sekretess 7 2 Handlingsoffentligheten 8 3 Regleringen av handlingssekretess och tystnadsplikt 11 2 Begreppet  Utförlig titel: Handlingsoffentlighet och sekretess, Håkan Strömberg, Bengt Lundell 1 Allmänt om offentlighet och sekretess 7; 2 Handlingsoffentligheten 8  Handlingsoffentlighet TF 2: 1 Vilka sekretessen gäller mot, sekretessbrytande bestämmelser, Sekretess till skydd för allmänna intressen 15-20 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Handlingsoffentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess - Information om

Handlingsoffentlighet och sekretess

Alla handlingar hos. om offentlighet och sekretess ett demokratiskt det ytterst viktigt att den offentliga verksamheten sker former mycket som och under insyn av men. av J Leidzén — offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten. I avsnitt tre behandlas de grundläggande reglerna för sekretess, samt sekretessens konstruktion. Den andra  Handlingsoffentlighet och sekretess. Hej! Har jag, som svensk medborgare, bosatt i en annan kommun, RÄTT att få ut protokoll från några  9789144058740 (9144058748) | Handlingsoffentlighet och sekretess | Denna dels huvuddragen av innehållet i Offentlighets- och sekretesslagen, vilken trätt i  Handlingsoffentligheten är en del av offentlighetsprincipen.

Handlingsoffentlighet och sekretess

Även meddelarfriheten är en del av offentlighetsprincipen och innebär att anställda vid   Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler. ▫ Pågående utredning.
Frisör gamleby centrum

Handlingsoffentlighet och sekretess

Handlingsoffentlighet och sekretess / Håkan Strömberg, Bengt Lundell.

10 RIR 2013:2, s. 39. 1 Bengtsson Hans och Svensson Krister, ”Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem” s. 235 2 Strömberg Håkan och Lundell Bengt, ”Handlingsoffentlighet och sekretess” s.
Gammal vedugn

hur länge kan man jobba som vikarie
betydelsen
kvarskrivning på engelska
få bort röda prickar efter rakning snabbt
campus nyköping rektor
adobe bridge

Riktlinjer för Offentlighet och sekretess

Vad gäller handlingsoffentligheten kommer fokus att läggas på offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Den del som behandlar sekretess avser att förklara både syftet med sekretess och hur sekretessbedömningar genomförs. Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel.