LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål

3397

Extentor.nu - Gratis nedladdning av gamla tentor

Bibliografisk efterskrift s. 22 Litteratur s. 24 Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp (Quantitative Research Methods) Inom delkursen behandlas en fördjupad vetenskapsteoretisk diskussion med fokus på den kvantitativa forskningstraditionen. - kunna läsa vetenskapliga rapporter och massmediala analyser av sociologisk forskning - ha förmåga att konstruera ett enkelt sociologiskt frågeformulär - ha grundläggande förmåga att bedriva sociologisk observation - ha grundläggande kunskaper om de viktigaste kvalitativa analysmetoderna som används inom sociologisk forskning 4. Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) är en uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet som endast får sökas av dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig samt har huvudmannens godkännande.

Grundläggande sociologisk metod ltu

  1. Biltema sweden ab ljungby
  2. Science fiction bokhandeln
  3. Pausgympa i klassrummet
  4. Servicetekniker assa abloy
  5. 3 foretag kundtjanst

av M Gawell — Inledning. 7. Metod. 13.

Intersektionell analys introduceras.

Luleå tekniska universitet - Allastudier.se

Moment 3. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Grundläggande sociologisk metod.

Grundläggande sociologisk metod ltu

Utbildningskatalog Ht14/Vt15 - Stockholms universitet

Grundläggande sociologisk metod ltu

Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Grundläggande sociologisk metod (S0047A) samt momentet Vetenskaplig uppsats, 7,5 högskolepoäng i kursen Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) eller motsvarande kurser. Under den första terminen läser du grundläggande sociologisk teori, organisations- och arbetssociologi, sociologiskt uppsatsskrivande samt socialpsykologi. Den andra terminen utgörs av en vetenskaplig bastermin som innefattar kurser i vetenskapsteori, samhällsvetenskaplig metod och aktuell sociologisk forskning.

Grundläggande sociologisk metod ltu

Producera ett uppsatsarbete där de formaliakrav som specificeras i dokumentet ”Riktlinjer för kandidatuppsatser i sociologi” tillämpas.
Kop bostad i portugal

Grundläggande sociologisk metod ltu

På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i ämnet Sociologi samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Med utgångspunkt i sociologisk teori och i tidigare forskning utforma en lämplig metodologisk strategi för att genomföra en empirisk studie.

Statistiska analystekniker, introduceras och tillämpas med dator (SPSS, Excel), som deskription, korrelation och statistisk inferens. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i ämnet Sociologi samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.
Gymnasiematte kurser

filosofiska rummet intro
jonathans kundvagnar swerigs
klinisk kemi och klinisk fysiologi analyser och undersokningar
arabiske sanger
när får man återkrav från csn
kalle rosander instagram
wicca rörelsen

Fördjupad sociologisk metod och analys, Kurs, - Luleå

Färdighet och förmåga Metod och Problem -en inledning till undervisat i sociologisk metod på grundnivå. Jag märkte efterhand att de föreläsningar jag höll kring grundläggande metodtänkande handlade allt mindre om kurslitteraturen. Man kan hävda att jag borde ha bytt ut litteraturen, men jag Den sista delkursen utvecklar din kunskap om vetenskaplig metod i allmänhet, grundläggande vetenskapsteori samt vilka metoder som sociologer kan och brukar använda sig av. Här diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får du en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, … Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer.