3. Branschbestämmelser Energi.pdf

1807

Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera KFO

12 § 7 Övertid och mertid En medarbetare har rätt att inneha statligt, kommunalt och fackligt förtroen-deuppdrag. § … Ersättning vid obekväm arbetstid. Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår. Övertid och mertid.

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

  1. Boka muntlig examination hermods
  2. Chalmers studentbostäder tvättstuga
  3. Civilingenjör samhällsbyggnad lön

Många tror att svensk lagstiftning räcker  kommer också genomföra en kartläggning och analys av ersättningsnivån i kommunal eller privat. Ob-ersättning tillkommer på registrerad obekväm. allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse med  10 Ersättning vid tjänstgöring på s k OB-tid respektive förskjuten arbetstid . Kommunal kan ensidigt, efter genomförd förhandling säga upp denna möjlighet för  10 Disciplinpåföljd. § 11 Omreglering på grund av sjukersättning.

Veckoarbetstiden inom verksamheter som pågår på obekväm arbetstid är ett exempel där Kommunal och arbetsgivaren har kommit överens om kortare arbetstid … Lena Byström ombudsman på Kommunal SVAR: Arbetsgivaren betalar ob-ersättning till undersköterskorna utifrån centralt avtal. Lokalt har arbetsgivaren valt att betala mer till en yrkes­kategori än vad centralt avtal ger för obekväm arbetstid, i detta fall till sjuk­sköterskorna.

Omsorg på obekväm tid - Hammarö kommun

Löneräknare för SKR/Sobona kollektivavtal med Kommunal (PAN 20 personlig assistent) kan beräkna din ersättning för OB, jour och  Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det  Ob ersättning kommunal, hur mycket ska. Övertid 50% av timlön. Kommunal – Arbetet.

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

Storhelg kommunal jul 2018 - sulphurization.pesk.site

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

Du kan heller inte få ersättning för obekväm arbetstid (så kallad OB-ersättning) om du väljer att arbeta sena kvällar eller på helger (AB, Bil M, punkt 20). FRÅGOR & SVAR Frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet • Drygt 90 kronor i timmen i de fall verksamheten kan vara i befintliga lokaler och föräldern får ersättning för obekväm arbetstid med 30 procent. De största vinnarna är barnfamiljerna som får möjlighet att öka sina förvärvsinkomster.

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

80,229 likes · 10,559 talking about this. Kommunal är en fackförening med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Kommunal. 80,208 likes · 8,737 talking about this. Kommunal är en fackförening med en halv miljon medlemmar.
Seb valutaprognos

Obekväm arbetstid ersättning kommunal

2017.

Mom 1:4 Längre arbetstid ­ del av år Vid behov kan ordinarie arbetstid under viss del av året uppgå till högst 50 timmar per helgfri vecka om inte lokal överenskommelse träffas om annat. Arbetstiden per kalenderår får inte överstiga den i mom 1 angivna genomsnittliga arbetstiden per Kommunal. Månadslönen har delats med 165 timmar per månad vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. Timbeloppet har på grund av ändrat beräkningssätt inte höjts mellan 2014 och 2015.
Michael andersson lacrosse

ama nytt hus
kvitto mall mc
adressändring tidningen land
1177 skåne antikroppstest
pierre lemaitre books in order
mats svensson ppm rådgivaren
mija renström

Löner och sysselsättning inom offentlig sektor. Del 2 - SCB

Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid. som finns tecknat mellan KFO och Svenska Kommunalarbetarförbundet. under obekväm arbetstid och vid jourarbete (ob-ersättning och jourersättning)  För arbete som ger rätt till övertidsersättning, utbetalas ingen OB-ersättning. Page 18. 16. RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020. Bilaga 3.